Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου ακ. έτους 2020-2021

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πρέπει απαραιτήτως να έχετε μαζί σας το πάσο ή την αστυνομική σας ταυτότητα.

Να ελέγχετε τακτικά το πρόγραμμα για τυχόν αλλαγές

 

 

 

 

© 2020 psy.uowm.gr