2η Ανακοίνωση Πρόσκλησης για 100 Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Η Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων του Ιδρύματος ανακοίνωσε την παροχή 100 υποτροφιών στέγης ύψους 1200€. Οι υποτροφίες αφορούν φοιτητές και φοιτήτριες του Ιδρύματος, (α) με αναπηρίες, (β) από χαμηλά κοινωνικό-οικονομικά στρώματα και (γ) Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει σύνδεσμο για περισσότερες διευκρινίσεις.

 

© 2020 psy.uowm.gr