Ακύρωση & Αναπλήρωση μαθήματος “Νευροψυχολογία”

Το μάθημα “Νευροψυχολογία” την Πέμπτη στις 26/5/2022 αναβάλλεται, λόγω θεμάτων υγείας της διδάσκουσας.

Η αναπλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/6 στις 12:00-15:00 (θεωρητικό), αίθουσα: Α2 και στις 15:00-18:00 (εργαστήριο), αίθουσα: ΝΚ3

© 2020 psy.uowm.gr