Ακύρωση και αναπλήρωση μαθημάτων (νέο)

Αύριο 2/12/2021 ακυρώνονται τα μαθήματα:

1.Εγκέφαλος και Συναισθήματα” και “Ψυχοδιαγνωστική“, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 3/12/2021 στις 09:00 -12:00 (“Εγκέφαλος και Συναισθήματα”) και στις 12:00-15:00 (“Ψυχοδιαγνωστική”) στην αίθουσα Α7.

2. Τα μαθήματα “Ψυχογλωσσολογία‘ και ‘Αξιολόγηση Επιτελικών λειτουργιών” δεν θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 2/12/2021. Το μάθημα “Αξιολόγηση Επιτελικών Λειτουργιών” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03/12/2012 και ώρα 09:00 -12:00 στην Αίθουσα Α6 και το μάθημα “Ψυχογλωσσολογία” θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03/12/2021 και ώρα 12:00-15:00 στην Αίθουσα Α6.

© 2020 psy.uowm.gr