Αλλαγή αναπλήρωσης “Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία”

Η αναπλήρωση του μαθήματος “Εφαρμοσμένη Νευροψυχολογία” θα γίνει την Δευτέρα 20/12/2021 και ώρα 18:00-21:00 (αίθουσα ΝΚ3) και όχι την Τετάρτη 22/12/2021 12:00-15:00

© 2020 psy.uowm.gr