Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα “Στατιστική” μόνο για 14/12/2021

Το μάθημα “Στατιστική ΙΙ” (θεωρία), μόνο για την Τρίτη 14/12/2021, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Ι4. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην αίθουσα Η/Υ

© 2020 psy.uowm.gr