Αλλαγή στο πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου

Η αλλαγή αφορά στα μαθήματα “”Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας” και “Γνωστική Ψυχολογία Ι’.

Το μάθημα “Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας” μεταφέρεται για την Δευτέρα 17/02/2020 και ώρα 12:00 – 15:00.

το μάθημα “Γνωστική Ψυχολογία Ι’ μεταφέρεται για την Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 9:00 – 12:00.

Πρόγραμμα-εξεταστικής-χειμ.-εξ.-2

© 2020 psy.uowm.gr