Ανακοίνωση φοιτητικού συλλόγου προς τους φοιτητές του Τμ. Ψυχολογίας

Την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Τμήματος Ψυχολογίας στις 14:15 μ.μ. στο Μεγάλο Αμφιθέατρο προκειμένου να συζητηθούν θέματα δημιουργίας φοιτητικού συλλόγου και άλλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Τμήματος.

© 2020 psy.uowm.gr