Αναπλήρωση μαθημάτων: “Βιοψυχολογίας” και “Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων”

1. Το μάθημα της Βιοψυχολογίας που δεν πραγματοποιήθηκε στις 11/11 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη στις 24.11, στις 18:00-21:00 στην αίθουσα Α3. Το αντίστοιχο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στις 25.11 στη 13.00, στο Αμφιθέατρο που διεξάγεται κανονικά το μάθημα.

2. Το Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκε στις 11/11 θα αναπληρωθεί την Πέμπτη στις 24.11, στις 15:00- 18:00 στην Αίθουσα ΝΚ2.

© 2020 psy.uowm.gr