Αναπλήρωση μαθημάτων

Την Πέμπτη, 21/01/2021  και ώρα 17:00 θα γίνει αναπλήρωση για το μάθημα “Βιοψυχολογία” .
Tην Παρασκευή, 22/01/2021 και ώρα 18:00 θα γίνει αναπλήρωση για το μάθημα “Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων”.

© 2020 psy.uowm.gr