Αναπλήρωση μαθήματος “Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων”

Η αναπλήρωση τους μαθήματος της 9ης Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/12 στις 18:00 στην αίθουσα NK3. Σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στο e-Class του μαθήματος.

© 2020 psy.uowm.gr