Αναβολή μαθημάτων

Τα μαθήματα “Βιοψυχολογία” και “Εργαστήριο Μελέτης Συναισθημάτων” δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25/11/2021. Οι φοιτητές/τριες θα ενημερωθούν για την ημερομηνία αναπλήρωσης των μαθημάτων μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στο eClass

© 2020 psy.uowm.gr