Αναβολή Μαθήματος Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Το μάθημα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, την Παρασκευή 18/11/2022 θα αναβληθεί, λόγω άλλης ακαδημαϊκής υποχρέωσης της διδάσκουσας.
Η ενημέρωση για την αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει στις αρχές του επόμενου μήνα.

© 2020 psy.uowm.gr