Αναβολή μαθήματος

Το μάθημα “ Θάνατος Και Διαχείριση Του Πένθους” της Τετάρτης 6/4/2022, δεν θα πραγματοποιηθεί. Αναφορικά με την ώρα και μέρα της  αναπλήρωσης του, θα υπάρξει μεταγενέστερη ανακοίνωση.

© 2020 psy.uowm.gr