Απάντηση του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ για τις μετεγγραφές φοιτητών

Αναφορικά με την αναστάτωση που δημιουργήθηκε από δημοσιεύματα του τύπου για την ισοτιμία των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων που δεν έχουν αντιστοιχίσεις για τις μεττεγγραφές (αφορά και το Τμήμα Ψυχολογίας),

το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: “Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), διατύπωσε γνώμη επί των αντιστοιχιών των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά το θεσμό των μετεγγραφών και δεν σχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα επαγγελματικά δικαιώματα.

 

 

© 2020 psy.uowm.gr