Απόκτηση Ιδρυματικού λογαριασμού για την κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ – Οδηγίες

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που εισήχθησαν με την ειδική κατηγορία ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ – ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ πως έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ιδρυματικού λογαριασμού (username-password) κάνοντας είσοδο στη διεύθυνση https://uregister.uowm.gr.

Οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση: https://noc.uowm.gr/www/newstudents/

Ο ιδρυματικός λογαριασμός των φοιτητών απαιτείται για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες :

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ( https://noc.uowm.gr/www/services/ )

© 2020 psy.uowm.gr