Αξιολόγηση διδακτικού έργου χειμ. εξαμήνου 2021-22

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του παρακάτω συνδέσμου: http://qau.uowm.gr

 

© 2020 psy.uowm.gr