Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας χαιρετίζει την απόφαση για επάνοδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην κανονικότητα και σας ενημερώνει για τη διαδικασία ελέγχου και  τις προϋποθέσεις συμμετοχής με φυσική παρουσία.

 • Η είσοδός μας στις εγκαταστάσεις της Σχολής γίνεται από τις εισόδους που υπάρχουν Υγειονομικοί Ελεγκτές. Για όλες τις ώρες, ο έλεγχος θα γίνεται από τη νότια είσοδο του κτιρίου διδασκαλίας (είσοδος δίπλα από τα εστιατόρια)
 • Για να εισέλθουμε στις εγκαταστάσεις της Σχολής θα πρέπει να επιδεικνύουμε τα αποδεικτικά έγγραφα (έντυπα ή ηλεκτρονικά) εμβολιασμού ή διαγνωστικού τεστ στον υγειονομικό ελεγκτή της εισόδου
 • Θα πρέπει να ερχόμαστε στη Σχολή τουλάχιστον μισή ώρα πριν την έναρξη του μαθήματος. Για το λόγο αυτό το πρώτο πρωινό δρομολόγιο του Αστικού ΚΤΕΛ θα αναχωρεί από την αφετηρία 08:30πμ
 • Στα σημεία ελέγχου οι φοιτητές/τριες οφείλουν να επιδεικνύουν στους υγειονομικούς ελεγκτές σε έντυπη μορφή:
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό COVID-19, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, με τη δεύτερη δόση διπλού εμβολίου ή την πρώτη του μονοδοσικού, ή
  • Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης του εμβολιασμού για κορωνοϊό με τη μία δόση, προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών, σε περίπτωση παρελθούσης νόσησης από COVID-19, ή
  • Πιστοποιητικό νόσησης από κορωνοϊό εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών και μικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου, ή
  • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για COVID-19 με μοριακό τεστ (PCR) είτε με τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (Rapid test). Ο εργαστηριακός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή αντίστοιχα.
  • Φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

Η έκδοση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, νόσησης και αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου γίνεται μέσω της σελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19

 • Οι υγειονομικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τα σημεία ελέγχου έχουν την πλήρη αρμοδιότητα να μην επιτρέψουν την είσοδο σε όσους δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.
 • Η είσοδος και η παραμονή εντός των κτηρίων του Πανεπιστημίου καθώς και η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία, πραγματοποιείται με τη χρήση προστατευτικής μάσκας.
 • Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα: α) σε όλους τους χώρους όπου διεξάγεται δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, β) σε όλους τους εσωτερικούς χώρους καθώς και τους εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους φοιτητικών εστιών, και γ) σε όλους εξωτερικούς χώρους όταν παρατηρείται συνωστισμός.

Προστατεύουμε την υγεία μας, τους γύρω μας και κρατάμε ζωντανό το Πανεπιστήμιο.

Υγειονομικά πρωτόκολλα ΠΔΜΧειμ. εξάμηνο 2021-2022