Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα «Το 2ο κύμα της πανδημίας Covid-19: Διαχείριση και Ψυχολογικές Επιπτώσεις»

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Το 2ο κύμα της πανδημίας Covid-19: Διαχείριση και Ψυχολογικές Επιπτώσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 – 15:00 μ.μ.  

Η Ημερίδα απευθύνεται αποκλειστικά στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας, ΠΔΜ και η πρόσβαση σε αυτήν είναι ελεύθερη έπειτα από εγγραφή. Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης θα σταλεί στις φοιτήτριες και στους φοιτητές στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα δηλώσουν στη φόρμα εγγραφής.  

Στην Ημερίδα θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά έργα που εκπονήθηκαν κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου 2020-2021, με επιστημονικά υπεύθυνους τους Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος Ψυχολογίας του Π.Δ.Μ. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

Επισυνάπτεται η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης. 

Για την εγγραφή στην Ημερίδα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/oMUR9L4ZyhmJd2RNA 

© 2020 psy.uowm.gr