Εγκύκλιος σχετικά με τις εγγραφές και τα δικαιολογητικά εισαγομένων της ειδικής κατηγορίας Αλλοδαπών – Αλλογενών

Σύμφωνα με τη Φ.152/ 108340 /Α5/7-9-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κατηγορίες των Αλλοδαπών – Αλλογενών θα γίνουν από 12 μέχρι και 19 Σεπτεμβρίου 2022

Για την εγγραφή , οι επιτυχόντες/ούσες θα πρέπει κατά την ανωτέρω προθεσμία να υποβάλουν στη Γραμματεία ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ειδ. κατηγ. μαζί τα απαιτούμενα κατά νόμο δικαιολογητικά όπως προβλέπονται από την εγκύκλιο εγγραφών

© 2020 psy.uowm.gr