Έκδοση βεβαιώσεων σπουδών

Όσοι εκ των πρωτοετών φοιτητών επιθυμούν την έκδοση βεβαίωσης σπουδών,

μπορούν να την αιτηθούν είτε ηλεκτρονικά (αναφέροντας τα στοιχεία τους) είτε στη γραμματεία (11:00 – 13:00)

© 2020 psy.uowm.gr