Εκπαίδευση στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία Ι-Ἀλυπίας Τέχνη

Πληροφορίες για το Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο Γραφείο Διασύνδεσης: https://career.uowm.gr/dia-viou/ekpedefsi-sti-sinthetiki-psichotherapia-i-%e1%bc%80lipias-techni/

© 2020 psy.uowm.gr