Έναρξη “Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης” Β΄ εξαμήνου (νέο)

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες το Σεμινάριο Γραμματισμός Επιστημονικής Αναζήτησης ξεκινάει την Τετάρη στις 16/3/22 στην αίθουσα Ι4 και ώρα 12:00-15:00. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική.

Η παρακολούθησή του είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Γι’ αυτό παρακαλούνται όλοι/ες οι φοιτητές/τριες του Β’ εξαμήνου να προσέλθουν στην έναρξη του σεμιναρίου που θα πραγματοποιηθεί από την κ. Μαλεγιαννάκη για να λάβουν οδηγίες και να παρακολουθήσουν την πρώτη ενότητα.

Επίσης, σημαντικό είναι να εγγραφούν άμεσα οι φοιτητές/τριες στο αντίστοιχο μάθημα στο eclass, καθώς οι σχετικές ανακοινώσεις και το υλικό του σεμιναρίου στο εξής θα αναρτώνται εκεί.

© 2020 psy.uowm.gr