Ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ εξ. 2019-2020

Σας ενημερώνουμε πως τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7/10/2019.

Το μάθημα της “Βιοψυχολογίας” θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18:00 – 21:00 (η θεωρία) και Τρίτη 12:00 – 15:00 (το εργαστηριακό).

Επισημαίνεται πως το πρόγραμμα είναι ενδεικτικό και ενδέχεται στην πορεία να προκύψουν κάποιες αλλαγές.

Ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων Α΄ εξ. 2019-2020

 

© 2020 psy.uowm.gr