Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Οι υποψήφιοι που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες, σε ποσοστό 5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, εγγράφονται στη Σχολή ή Τμήμα επιτυχίας τους από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021.

Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά εγγραφής αναφέρονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

Οι επιτυχόντες είτε πρoσέρxoνrαι στη Γραμματεία (11:00 – 13:00) και καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είτε αποστέλλουν τα απαραίτητα έγγραφα με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής.

 

Σχετικά αρχεία

© 2020 psy.uowm.gr