Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία “Τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού

Για την προθεσμία εγγραφής στα Τμήματα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα ενημερωθείτε από τα επισυναπτόμενα αρχεία. Δελτίο Τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. και Κύρωση πινάκων (τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού)

© 2020 psy.uowm.gr