Εγγραφές της κατηγορίας των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Οι εγγραφές των εισαγομένων θα πραγματοποιηθούν

από 19 Νοεμβρίου 2019 έως και 29 Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός της παραπάνω προθεσμίας, πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος,  τα ακόλουθα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Φωτογραφία  (1 ) πρόσφατη
  4. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης (απολυτήριο), όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΠΕΘ
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφεται πως δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Γ΄θμιας Εκπ/σης
  7. Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία).
  8. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης
  9. Βεβαίωση διαγραφής, σε περίπτωση που κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε άλλο τμήμα/σχολή.

Οι εισαγόμενοι αθλητές, κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής αθλητών

 

© 2020 psy.uowm.gr