Αιτήσεις φοιτητών κατά το διάστημα της αναστολής λειτουργίας της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης λειτουργίας του Ιδρύματος, παρακαλούνται οι φοιτήτριες και φοιτητές του τμήματος, οι οποίοι αιτούνται διαφόρων βεβαιώσεων και εγγράφων, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στο email της Γραμματείας του Τμήματος Ψυχολογίας.

Τα ζητούμενα έγγραφα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι οι εξής:

xgrigoriadou@uowm.gr

psy@uowm.gr

lmelissas@uowm.gr

 

 

© 2020 psy.uowm.gr