Φοιτητικός Διαγωνισμός “Νίκος Αναλυτής”

Έκτος κύκλος του Φοιτητικού Διαγωνισμού για την ΕΚΕ «Νίκος Αναλυτής», που έχει ως στόχο τη διασύνδεση της επιχειρηματικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή και τους φοιτητές.

Η προθεσμία για την υποβολή των εργασιών λήγει στις 20 lουλίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

© 2020 psy.uowm.gr