Υπουργική Απόφαση για εγγραφές πληγέντων από φυσικές καταστροφές

Η εγγραφή αυτών των επιτυχόντων θα γίνει από Παρασκευή 18-10-2019 μέχρι και Παρασκευή 25-10-2019.

Οι επιτυχόντες για την εγγραφή και την ταυτοποίηση θα απευθύνονται κατευθείαν στα Τμήματα/Σχολές επιτυχίας, προσκομίζοντας:

  1. ΑΙΤΗΣΗ εγγραφής
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας,
  3. Φωτογραφία  (1 ) πρόσφατη.
  4. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου
  5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  6. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο φοιτητής εξουσιοδοτεί τη Γραμματεία για τη διαχείριση των προσωπικών του δεδομένων (η συγκεκριμένη Υπεύθυνη Δήλωση προκύπτει από το νέο νόμο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να κατατεθεί στη Γραμματεία για τη διευκόλυνση του φοιτητή στις συναλλαγές του με τη Γραμματεία.
  7. Για άρρενες μόνο, πιστοποιητικό γέννησης ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης
  8. Βεβαίωση διαγραφής, σε περίπτωση που κάποιος είναι εγγεγραμμένος σε άλλο τμήμα/σχολή.

          Επισυνάπτεται πρότυπο Υπεύθυνης Δήλωσης Έντυπο-Υπεύθυνης-Δήλωσης

Τμήμα Ψυχολογίας
Διεύθυνση: Κτίριο Διοίκησης Φλώρινας
3ο Χμ Εθνικής Οδού Φλώρινας – Νίκης
Τ.Θ. 21, 53100 Φλώρινα

ΥΑ εγγραφών πληγέντων από φυσικές καταστροφές

© 2020 psy.uowm.gr