ΝΕΟ Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου

Οι αλλαγές αφορούν στην ώρα έναρξης του μαθήματος “Κοινωνική Ψυχολογία Ι” καθώς και στη συμπλήρωση ωρών συνεργασίας των καθηγητών.

© 2020 psy.uowm.gr