ΝΕΟ Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Οι αλλαγές αφορούν στα μαθήματα: ΒΙΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ και ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Για το μάθημα “Κοινωνική Ψυχολογία” θα βγει νέα ανακοίνωση.

© 2020 psy.uowm.gr