Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων (σχετικά με τα μαθήματα “Ηθική Ανάπτυξη”, Θετική Ψυχολογία”, “Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική γονέων”)

Τα μαθήματα “Ηθική Ανάπτυξη”, Θετική Ψυχολογία”, “Γονεϊκότητα και Συμβουλευτική γονέων” θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Το μάθημα “Ηθική Ανάπτυξη” θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως την Τετάρτη 10/11/2021 18:00-21:00 στην αίθουσα ΝΚ3.

© 2020 psy.uowm.gr