ΝΕΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β΄ ΕΞ. 2019-20

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 26/03/2020.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στα μαθήματα (στο eclass) προκειμένου να τα παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως.

 

© 2020 psy.uowm.gr