Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων χειμερινού εξ. 2020-2021

Προκειμένου οι φοιτητές/ήτριες  να παρακολουθήσουν τα μαθήματα θα πρέπει να συνδεθούν κατά την μέρα και ώρα που αναφέρεται στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ μέσω του συνδέσμου που αναγράφεται στο πρόγραμμα.

Για οδηγίες σύνδεσης μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο : https://help.uowm.gr/?page_id=16

© 2020 psy.uowm.gr