Παρακολούθηση μαθημάτων από φοιτήτριες/τες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως αυτές ορίζονται από την παρακάτω απόφαση, να αποστείλουν αίτημα στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι τη Δευτέρα 11-10-2021 και ώρα 12:00 αναφέροντας ρητώς την κατηγορία στην οποία ανήκουν και παραθέτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά που να το πιστοποιούν.

Για την απόφαση του Τμήματος θα ενημερωθούν προσωπικά

Σχετικά αρχεία

© 2020 psy.uowm.gr