Πρόγραμμα Υποτροφιών MSCA4Ukraine

Ενημέρωση για το πρόγραμμα MSCA4Ukraine, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των Δράσεων Marie Sklodowska-Curie της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα παρέχει, με ειδικές υποτροφίες, τη δυνατότητα σε ερευνητές από την Ουκρανία να συνεχίσουν την εργασία τους μεταξύ άλλων σε ακαδημαϊκούς οργανισμούς των κρατών-μελών, διατηρώντας παράλληλα τη διασύνδεση με τη χώρα τους.

Σχετικά αρχεία

© 2020 psy.uowm.gr