ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η υποβολή των σχετικών αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνει στη Γραμματεία του Τμήματος Ψυχολογίας από τις 18-11-2022 έως και τις 25-11-2022.

© 2020 psy.uowm.gr