Παράταση προθεσμίας κατάθεσης αιτήσεων εκπόνησης πτυχιακής εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΣΗ

Οι φοιτητές του 7ου εξαμήνου, οι οποίοι έχουν οριστικοποιήσει το θέμα της πτυχιακής τους εργασίας με τον επόπτη καθηγητή, θα πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να καταθέσουν στη Γραμματεία την επισυναπτόμενη αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας το αργότερο έως τη Κυριακή 2 Οκτωβρίου 20222.

Από τη Γραμματεία

Σχετικά αρχεία

© 2020 psy.uowm.gr