Συνοπτική διαδικασία με τα απαραίτητα βήματα για την διενέργεια της εξέτασης

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα εξετάσεων ( e-Assessment ) https://exams.uowm.gr/  μέσω του ιδρυματικού λογαριασμού (ο σύνδεσμος βρίσκεται στην αρχή της σελίδας).
  2. Επιλογή του μαθήματος για εξέταση από τη λίστα των μαθημάτων μας.
  3. Άνοιγμα της εικονικής αίθουσας ΖΟΟΜ από τον σύνδεσμο που θα βρείτε στην εξέταση του μαθήματος στο moodle  για τη διαδικασία ταυτοποίησης
  4. Άνοιγμα του συνδέσμου «Ταυτοποίηση χρήστη», προβολή και αποδοχή του κώδικα δεοντολογίας, εισαγωγή κωδικού (τον κωδικό τον δίνει ο καθηγητής κατά την έναρξη της εξέτασης).
  5. Μετά την επιτυχή διαδικασία ταυτοποίησης η εξέταση του μαθήματος μπορεί να ξεκινήσει.

© 2020 psy.uowm.gr