Ξενιτίδου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Μαρία Ξενιτίδου είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Nottingham Trent στη Βρετανία. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) στη Μεθοδολογία Έρευνας από το Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MΑ) στις Διεθνείς Σχέσεις από το Πανεπιστήμιο του Nottingham. Στο Πανεπιστήμιο του Sheffield έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα με θέμα "National Identity and Otherness in Greek Speakers’ Talk about Immigration" [Εθνική Ταυτότητα και Ετερότητα στο Λόγο Ελλήνων για τη Μετανάστευση]. Ο κύριος τομέας των ενδιαφερόντων της αφορά τη μελέτη της ταυτότητας και της ετερότητας και της μεθοδολογίας έρευνας χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις αποδόμησης (ανάλυση λόγου, ρητορική ανάλυση και Κριτική Κοινωνική Λογοψυχολογία). Από το 2008 και ως σήμερα έχει εργαστεί σε μεγάλα ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους στην Ελλάδα (ΓΓΕΤ, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) και τη Μ. Βρετανία (ESRC, EPSRC) καθώς και σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Marie-Curie, FP6, FP7, and Horizon 2020) πάνω στην ταυτότητα, τη μετανάστευση, την πολιτειότητα, τις διομαδικές σχέσεις και τις κοινωνικές νόρμες, καθώς και σε θέματα που εμπίπτουν στις Μελέτες στην Επιστήμη και την Τεχνολογία (STS). Οι πρόσφατες δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται σε επιστημονικά περιοδικά όπως το European Journal of Social Psychology, το Journal of Community and Applied Social Psychology και το Discourse & Society. Επίσης, έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και ειδικά τεύχη και έχει συγγράψει κεφάλαια σε βιβλία. Διδασκόμενα μαθήματα: Κοινωνική Ψυχολογία Ι & ΙΙ, Κριτική Κοινωνική Ψυχολογία, Πολιτική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική Ψυχολογία
ΠτυχίοBA (Hons) Modern European Studies (International Relations with Politics) [Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Σπουδές], Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, Βρετανία
ΜεταπτυχιακόΜεταπτυχιακές Σπουδές (Master of Science) in Research Methods [Μέθοδοι Έρευνας], Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, Βρετανία
ΔιδακτορικόΔιδακτορικές Σπουδές (Ph.D.), Πανεπιστήμιο του Sheffield, Βρετανία
Public acceptance of smart home technologies in the UK: a citizens’ jury study
Journal of Decision Systems, 2024-01-01, Article
Incorporating the Public Perspective into the Future Design of Smart Home Living’
Communications in Computer and Information Science, 2022-01-01, Conference Paper
Qualitative methodological approaches to citizenship and migration
Handbook of Citizenship and Migration, 2021-01-01, Book Chapter
Investigating UK consumers’ heterogeneous engagement in demand-side response
Energy Efficiency, 2020-04-01, Article
The power of discourse: How agency is constructed and constituted in discourse of smart technologies, systems and associated developments
Discourse and Society, 2019-05-01, Article
Admissions of racism in discourse on migration in Greece: Beyond the norm against prejudice?
European Journal of Social Psychology, 2018-10-01, Article
Criteria of citizenship and social inclusion in immigrants' discourse in Greece
Qualitative Psychology, 2018-02-01, Article
Qualitative methodologies in the study of citizenship and migration
Qualitative Psychology, 2018-02-01, Review
“Europe” in Greece: Lay constructions of Europe in the context of Greek immigration debates
Journal of Community and Applied Social Psychology, 2017-03-01, Article
Using ABM to clarify and refine social practice theory
Advances in Intelligent Systems and Computing, 2017-01-01, Conference Paper
Citizenship and social psychology: An analysis of constructions of Greek citizenship
The Social Psychology of Everyday Politics, 2016-11-03, Book Chapter
Parental discourse and identity management in the talk of indigenous and migrant speakers
Discourse and Society, 2014-01-01, Article
Three Kinds of Normative Behaviour: Minimal Requirements for Feedback Models
Computational and Mathematical Organization Theory, 2012-03-01, Article
National identity and otherness in Greek speakers' talk about immigration: Methodological and transdisciplinary reflections
Migration Letters, 2011-10-01, Article
Construct validity and theoretical embeddedness of agent-based models of normative behaviour
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, 2010-01-01, Article
Understanding quality in science: A proposal and exploration
Proceedings - 2010 4th IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems Workshop, SASOW 2010, 2010-01-01, Conference Paper

© 2020 psy.uowm.gr