Πολιτική Ποιότητας

Το Τμήμα Ψυχολογίας ακολουθεί την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και ειδικότερα της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

© 2020 psy.uowm.gr