Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Το ιδρυτικό του Τμήματος προβλέπει τον διορισμό οκτώ μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Το 2020 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η διαδικασία επιλογής και διορισμού δύο θέσεων καθηγητών στα γνωστικά αντικείμενα της «Κλινικής Ψυχολογίας» και «Γνωστικής Ψυχολογίας».

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΠΔΜ

  • Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
  • Δημήτρης Πνευματικός, Εξελικτική Ψυχολογία, email: dpnevmat@uowm.gr
  • Γεωργία Στεφάνου, Γνωστική Ψυχολογία

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (χειμ. εξ.2020-2021)

Τριανταφυλλιά Γεωργιάδου, email: tgeorgiadou@uowm.gr
Μαρία Σοφολόγη, email: aff00225@uowm.gr
Αικατερίνη Φλωρά, email: kflora@uowm.gr
Βαΐτσα Γιαννούλη email: aff00843@uowm.gr
Ελένη Κωνσταντινοπούλου, email: aff00541@uowm.gr
Καλλιόπη Μέγαρη email: aff00853@uowm.gr
Αναστασία Στεφανίδου , email: aff00848@uowm.gr
Δημήτριος Ταχματζίδης, email: aff00851@uowm.gr
Θάνος Τουλούπης, email: aff00834@uowm.gr
Βασίλειος Χασιώτης, email: aff00842@uowm.gr

Διοικητικό Προσωπικό – Γραμματεία

Λάζαρος Μελίσσας Γραμματέας Τμήματος
Τηλ. 2385055200
Email: lmelissas@uowm.gr

Χριστίνα Γρηγοριάδου
Γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητικά θέματα
Τηλ. 2385055201
Email: xgrigoriadou@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr