Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Το ιδρυτικό του Τμήματος προβλέπει τον διορισμό οκτώ μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Το 2020 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η διαδικασία επιλογής και διορισμού δύο θέσεων καθηγητών στα γνωστικά αντικείμενα της «Κλινικής Ψυχολογίας» και «Γνωστικής Ψυχολογίας».

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΠΔΜ

Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
Δημήτρης Πνευματικός, Εξελικτική Ψυχολογία, email: dpnevmat@uowm.gr
Γεωργία Στεφάνου, Γνωστική Ψυχολογία

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (εαρ. εξ.2020-2021)

Αδάμ Άννα, email:  aff01063@uowm.gr
Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά , email: tgeorgiadou@uowm.gr
Γιαννούλη Βαΐτσα email: aff00843@uowm.gr
Γρηγορόπουλος Ηρακλής, email: aff01018@uowm.gr
Δραγούμη Πηνελόπη, email: aff01065@uowm.gr
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, email: aff01067@uowm.gr
Κωνσταντινοπούλου Ελένη , email: aff00541@uowm.gr
Μπαρκούκης Βασίλειος, email: vbarkoukis@uowm.gr
Ξενιτίδου Μαρία, email: aff01068@uowm.gr
Παπαδοπούλου Κυριακή, email: aff01070@uowm.gr
Παπαλόη Ευαγγελία, email: aff00229@uowm.gr
Σαμαρά Μυρτώ, email: aff01071@uowm.gr
Σοφολόγη Μαρία , email: aff00225@uowm.gr
Στεφανίδου Αναστασία , email: aff00848@uowm.gr
Στεφανίδου Αιμιλία-Ελισάβετ, email:  aff01073@uowm.gr
Ταχματζίδης Δημήτριος , email: aff00851@uowm.gr
Φλωρά Αικατερίνη , email: kflora@uowm.gr
Χατζόπουλος Σταύρος, email: aff00859@uowm.gr

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (χειμ. εξ.2020-2021)

Τριανταφυλλιά Γεωργιάδου, email: tgeorgiadou@uowm.gr
Μαρία Σοφολόγη, email: aff00225@uowm.gr
Αικατερίνη Φλωρά, email: kflora@uowm.gr
Βαΐτσα Γιαννούλη email: aff00843@uowm.gr
Ελένη Κωνσταντινοπούλου, email: aff00541@uowm.gr
Καλλιόπη Μέγαρη email: aff00853@uowm.gr
Αναστασία Στεφανίδου , email: aff00848@uowm.gr
Δημήτριος Ταχματζίδης, email: aff00851@uowm.gr
Θάνος Τουλούπης, email: aff00834@uowm.gr
Βασίλειος Χασιώτης, email: aff00842@uowm.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας Τμήματος: Λάζαρος Μελίσσας
Τηλ. 2385055200
Email: lmelissas@uowm.gr

Γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητικά θέματα:

Χριστίνα Γρηγοριάδου
Τηλ. 2385055201
Email: xgrigoriadou@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr