Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Το ιδρυτικό του Τμήματος προβλέπει τον διορισμό οκτώ μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό Τμήματος

Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή, Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας, email:amalegiannaki@uowm.gr
Φλωρά Αικατερίνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Κλινικής Ψυχολογίας email: kflora@uowm.gr

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΠΔΜ

Στεργιανή Γκιαούρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
Δημήτρης Πνευματικός, Εξελικτική Ψυχολογία, email: dpnevmat@uowm.gr
Γεωργία Στεφάνου, Γνωστική Ψυχολογία

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (εαρ. εξ.2020-2021)

Αδάμ Άννα, email:  aff01063@uowm.gr
Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά , email: tgeorgiadou@uowm.gr
Γιαννούλη Βαΐτσα email: aff00843@uowm.gr
Γρηγορόπουλος Ηρακλής, email: aff01018@uowm.gr
Δραγούμη Πηνελόπη, email: aff01065@uowm.gr
Καραγιαννίδης Χαράλαμπος, email: aff01067@uowm.gr
Κωνσταντινοπούλου Ελένη , email: aff00541@uowm.gr
Μπαρκούκης Βασίλειος, email: vbarkoukis@uowm.gr
Ξενιτίδου Μαρία, email: aff01068@uowm.gr
Παπαδοπούλου Κυριακή, email: aff01070@uowm.gr
Παπαλόη Ευαγγελία, email: aff00229@uowm.gr
Σαμαρά Μυρτώ, email: aff01071@uowm.gr
Σοφολόγη Μαρία , email: aff00225@uowm.gr
Στεφανίδου Αναστασία , email: aff00848@uowm.gr
Στεφανίδου Αιμιλία-Ελισάβετ, email:  aff01073@uowm.gr
Ταχματζίδης Δημήτριος , email: aff00851@uowm.gr
Χατζόπουλος Σταύρος, email: aff00859@uowm.gr

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (χειμ. εξ.2020-2021)

Τριανταφυλλιά Γεωργιάδου, email: tgeorgiadou@uowm.gr
Μαρία Σοφολόγη, email: aff00225@uowm.gr
Αικατερίνη Φλωρά, email: kflora@uowm.gr
Βαΐτσα Γιαννούλη email: aff00843@uowm.gr
Ελένη Κωνσταντινοπούλου, email: aff00541@uowm.gr
Καλλιόπη Μέγαρη email: aff00853@uowm.gr
Αναστασία Στεφανίδου , email: aff00848@uowm.gr
Δημήτριος Ταχματζίδης, email: aff00851@uowm.gr
Θάνος Τουλούπης, email: aff00834@uowm.gr
Βασίλειος Χασιώτης, email: aff00842@uowm.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας Τμήματος: Λάζαρος Μελίσσας
Τηλ. 2385055200
Email: lmelissas@uowm.gr

Γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητικά θέματα:

Χριστίνα Γρηγοριάδου
Τηλ. 2385055201
Email: xgrigoriadou@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr