Προσωπικό

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

Το ιδρυτικό του Τμήματος προβλέπει τον διορισμό οκτώ μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού.

Το 2020 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η διαδικασία επιλογής και διορισμού δύο θέσεων καθηγητών στα γνωστικά αντικείμενα της «Κλινικής Ψυχολογίας» και «Γνωστικής Ψυχολογίας».

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΠΔΜ

  • Ευθαλία Κωνσταντινίδου, Κοινωνική Ψυχολογία
  • Δημήτρης Πνευματικός, Εξελικτική Ψυχολογία
  • Γεωργία Στεφάνου, Γνωστική Ψυχολογία

Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (2019-2020)

Τριανταφυλλιά Γεωργιάδου, Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Αντώνιος Θεοφυλίδης, Μεθοδολογία Ψυχολογικής Έρευνας
Γεώργιος Κεσίσογλου, Κοινωνική Ψυχολογία
Γεώργιος Κουντουράς, Ψυχοπαθολογία του βρέφους, του παιδιού & του εφήβου
Ελένη Κωνσταντινοπούλου, Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ
Μαρία Σοφολόγη, Γνωστική Ψυχολογία
Αικατερίνη Φλωρά, Κλινική Ψυχολογία

Διοικητικό Προσωπικό – Γραμματεία

Λάζαρος Μελίσσας Γραμματέας Τμήματος
Τηλ. 2385055200
Email: lmelissas@uowm.gr

Χριστίνα Γρηγοριάδου
Γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητικά θέματα
Τηλ. 2385055201
Email: xgrigoriadou@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr