Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό άλλων Τμημάτων του ΠΔΜ

Γκιαούρη Στεργιανή, (πρόεδρος Τμήματος) Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολικής Ψυχολογίας
Δημήτρης Πνευματικός, Καθηγητής Εξελικτική Ψυχολογία, τηλ. : 2385055035,
email: dpnevmat@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr