Στοιχεία Επικοινωνίας

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Γκιαούρη Στεργιανή
Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίδα – Χρυσή
Φλωρά Αικατερίνη
Ξενιτίδου Μαρία, μέλος
Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά, μέλος

Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης Τμήματος Ψυχολογίας
Αθηνά Αθανασίου
Ώρες επικοινωνίας: 8:00-12:00
e-mail: praktiki-psy@uowm.gr
Τηλέφωνο:  23850 55212

© 2020 psy.uowm.gr