Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 • Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Αμαρυλλίδα – Χρυσή Μαλεγιαννάκη
 • Στεργιανή Γκιαούρη
 • Αικατερίνη Φλωρά
 • Μαρία Ξενιτίδου

Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 • Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος
 • Στεργιανή Γκιαούρη
 • Αικατερίνη Φλωρά
 • Δήμητρα Χρυσοστόμου (εκπρόσωπος φοιτητών/τριών)

Υπεύθυνος ERASMUS

 • Αμαρυλλίδα – Χρυσή Μαλεγιαννάκη

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

 • Στεργιανή Γκιαούρη
 • Αμαρυλλίδα – Χρυσή Μαλεγιαννάκη
 • Αικατερίνη Φλωρά

 

 

© 2020 psy.uowm.gr