Επιτροπές Τμήματος

Επιτροπή Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών

  • Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος
  • Γεωργία Στεφάνου
  • Ευθαλία Κωνσταντινίδου

Επιτροπή Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

  • Δημήτρης Πνευματικός, Πρόεδρος του Τμήματος
  • Αικατερίνη Δημητριάδου

Επιτροπή ERASMUS

  • Αικατερίνη Δημητριάδου
  • Βασιλική Παπαδοπούλου

Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων

  • Βασιλική Παπαδοπούλου

© 2020 psy.uowm.gr