Έκτακτο Διδακτικό Προσωπικό (εαρ. εξ.2021-2022)

Ανδριοπούλου Πανωραία, email: aff01479@uowm.gr
Βασιλειάδης Ηλίας
, email:aff01300@uowm.gr 
Γαλάνης Ευάγγελος,
email: aff01344@uowm.gr
Γεωργιάδου Τριανταφυλλιά
, email: tgeorgiadou@uowm.gr
Γιαννούλη Βαΐτσα email: aff00843@uowm.gr
Δαμασκηνίδης Γεώργιος, email: gdamaskinidis@uowm.gr
Εικοσπεντάκη Καλλιόπη, email: aff01306@uowm.gr
Κυριάζος Θεόδωρος, email: aff01359@uowm.gr
Κωνσταντινοπούλου Ελένη, email: aff00541@uowm.gr
Μέγαρη Καλλιόπη email: aff00853@uowm.gr
Μπαρκούκης Βασίλειος, email: vbarkoukis@uowm.gr
Ξενιτίδου Μαρία, email: aff01068@uowm.gr
Πάνου Θεοδώρα, email: aff00858@uowm.gr
Ταχματζίδης Δημήτριος, email: aff00851@uowm.gr
Τουλούπης Θάνος, email: thtouloupis@uowm.gr
Τσαγκαρίδης Κωνστντίνος, email:aff01397@uowm.gr
Χατζηπαναγιωτίδης Ευάγγελος, email: aff01340@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr