Προκηρύξεις

Επικύρωση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους, Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας» – Τμήμα Ψυχολογίας

Σχετικά αρχεία Επικύρωση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων_Ακαδημαϊκή Εμπειρία_Τμήμα Ψυχολογίας (357 kB)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων για το Εαρινό εξάμηνο 2023-2024 (ΑΔΑ Ψ00Η469Β7Κ-57Θ) (254 kB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένω (83 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ...   Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απόκτησης Ακαδ/κής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το εαρινό εξ. ακαδ. έτους 2023-2024 στο Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόκτησης ακ. εμπειρίας εαρ. εξ. 2023-2024 (336 kB)

Προκήρυξη μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), με εισαγωγική βαθμίδα Δ΄ και αντικείμενο «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» του Τμ. Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη - Δικαιολογητικά ΕΔΙΠ ΨΓΤΘ469Β7Κ-Π9Φ (142 kB)Προκήρυξη θέσης Ε.ΔΙ.Π (Εκπαιδευτική Ψυχ) (122 kB)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

Σχετικά αρχεία ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024 (124 kB)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Σχετικά αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜ. ΕΞ. 2023-2024 (266 kB)Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης Εντεταλμένω (82 kB)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ (53...   Περισσότερα

Προκήρυξη 8 Θέσεων Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη 8 θέσεων μελων ΔΕΠ (159 kB)

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχομετρία».

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ- βαθμ. Επίκ.ή Αναπλ.καθ. στο γνωστ. αντικ. Ψυχομετρία (149 kB)ΦΕΚ 1479-01_06_2023 Προκήρυξη 2 θέσεων ΔΕΠ (190 kB)

Προκήρυξη θέσης Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας στη βαθμίδα του Επίκουρου ή Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Βιοψυχολογία».

Σχετικά αρχεία Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ- βαθμ. Επίκ.ή Αναπλ.καθ. στο γνωστ. αντικ. Βιοψυχολογία (150 kB)ΦΕΚ 1479-01_06_2023 Προκήρυξη 2 θέσεων ΔΕΠ (190 kB)

Αποτελέσματα Ακαδημαϊκών Υποτρόφων εαρινού εξαμήνου 2022-2023

Σχετικά αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023 (173 kB)

© 2020 psy.uowm.gr