Διοικητικό Προσωπικό

Προϊστάμενος Γραμματείας Τμήματος:
Μελίσσας Λάζαρος
Τηλ. 2385055200
Email: lmelissas@uowm.gr

Γραμματειακή υποστήριξη, φοιτητικά θέματα:

Γρηγοριάδου Χριστίνα
Τηλ. 2385055201
Email: xgrigoriadou@uowm.gr

Ράσκου Βασιλική
Τηλ. 2385055203
Email: vraskou@uowm.gr

© 2020 psy.uowm.gr