Ενημερωτικά δελτία Τμήματος

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023 | ΤΕΥΧΟΣ 7

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το έβδομο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε, καθώς και την ερευνητική/επιστημονική δραστηριότητα των μελών του,...   Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΜΑΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 | ΤΕΥΧΟΣ 6

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το έκτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Μάιος-Αύγουστος 2023. Το ενημερωτικό δελτίο...   Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 | ΤΕΥΧΟΣ 5

Ενημερωτικό Δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023 | ΤΕΥΧΟΣ 5 Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το πέμπτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που...   Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΤΕΥΧΟΣ 4

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022 | ΤΕΥΧΟΣ 4 Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το τέταρτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που...   Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΜΑΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | ΤΕΥΧΟΣ 3

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το τρίτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Μάιος-Αύγουστος 2022. Το ενημερωτικό δελτίο...   Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022 | ΤΕΥΧΟΣ 2

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Απρίλιος 2022. Το ενημερωτικό δελτίο...   Περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ΤΕΥΧΟΣ 1

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το πρώτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021. Το ενημερωτικό δελτίο έχει...   Περισσότερα

© 2020 psy.uowm.gr