Ενημερωτικά δελτία Τμήματος

Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 | ΤΕΥΧΟΣ 1

Το Τμήμα Ψυχολογίας προετοίμασε και δημοσιεύει το πρώτο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) παρουσιάζοντας τις δράσεις που υλοποίησε στο χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος 2021. Το ενημερωτικό δελτίο έχει...   Περισσότερα

© 2020 psy.uowm.gr